Hvordan vi er kommet til og blevet taget imod i denne verden, har stor indflydelse på hvem vi er i dag.

 

De første faser af vores liv, fra vi er inde i maven og vores første leveår, er med til at definere vores inderste kampe, det vi frygter allermest og det vi dybest set higer efter.

Indenfor kropsterapien taler vi om det som karakterstrukturer. Det som er med til at danne vores karakter som menneske og som individ, den måde hvorpå vi møder verden, og hvordan vi gerne vil fremstå og ses af dem omkring os.

Det er ikke noget vi nødvendigvis er bevidste om, især fordi det gemmer sig der hvor det gør ondt, der hvor der ikke er rart at være, og det dækker over det vi frygter allermest. Det er opstået ud af de følelser vi flygter fra eller undertrykker mere eller mindre ubevidst.

Vi gemmer alle på følelser som er svære at være i

Det kan være en grundlæggende følelse af ikke at være velkommen i denne verden, ikke at være ønsket. Eller følelsen af at ens behov ikke er vigtige, at andres behov er vigtigere, fordi det har man lært. Måske oplever man manglende tillid til verden omkring en, at man ikke kan stole på nogen, fordi man tidligt har oplevet svigt fra dem som egentlig skulle passe på en. Det kan også være at man skammer sig over den man er og grundlæggende føler sig forkert, eller bare aldrig god nok. Uanset hvad vi kommer fra og hvordan vi er blevet mødt i livet, så gemmer vi alle på følelser som kan være svære at være i, og som vi helst undgår at mærke. Ja for nogen kan det føles som ren overlevelse ikke at mærke, og ikke mindst vise andre det som er sårbart og gør ondt.

Vores forsvarsmønstre er derfor også en essentiel del af dem vi er og fremstår som, men hvad ligger der i det?

Vores forsvarsmønstre er et quickfix

Forsvarsmønstre er noget vi gør bevidst eller ubevidst for at undgå noget ubehageligt, ofte følelser vi ikke vil føle eller være i kontakt med: angsten for at mærke sig selv eller for at være alene, følelsen af svigt, skam, skyld, forkerthed eller utilstrækkelighed.

Kort sagt, når livet presser os og kommer for tæt på, går vi i forsvar. Vi beskytter os selv og det kan komme til udtryk på mange måder. Undvigemanøvre, aggression, passivitet, tilpasning, tilbagetrækning, løgne, facader vi sætter op, problemer vi projekterer over på andre, bagatellisering af det vi kæmper med eller tagen afstand fra dem omkring os.

Der er et utal af forsvarsmekanismer, men fælles for dem alle er, at vi har tillært os dem, fordi de på et eller andet tidspunkt var nødvendige for at vi kunne være i denne verden med mindst mulig smerte. Vi har lært, ofte fra en ganske tidlig alder at de mekanismer kan fjerne os fra ubehagelige situationer, eller i hvert fald gøre dem lettere at være i.

Det er vores egne tillærte quickfix løsninger, og gennem årene bliver det ren refleks, noget der sker ubevidst og sjældent noget der afhjælper det egentlige problem, men blot gør det tåleligt at være i, lige nu.

Taktikker som begrænser os

Det er taktikker hvorpå vi undgår det svære og ubehagelige, men samtidig fastholder de os ofte i uhensigtsmæssige mønstre som begrænser os, og gør at vi ikke forholder os til det som egentlig er på spil. Vi undgår situationer, som minder os om den smerte vi før har oplevet. Vi kompenserer, overkompenserer, holder os tilbage, afviser, pleaser, trækker os væk, affinder os, dominerer, bider tingene i os, præsterer og overpræsterer, alt sammen for at undgå det som er svært at være i. Men i sidste ende holder det os tilbage og skaber et net af usynlige tråde som gang på gang spænder ben for at vi kan stå ved og rumme os selv.

Stå stærkere i dig selv og giv slip

Der er så meget vi kan lære ved at dykke ned i det som ligger bag vores forsvarsmekanismer, og omfavne og rumme de sårbare sider af os selv, uden at det skal holde os tilbage og skabe begrænsninger. Kropsterapien er en selvkærlig og tryg måde at gøre netop det. Hos Sine Jørgensen Kropsterapi bliver du mødt og rummet. Du kan være præcis som du er. Der er ingen forventninger og pres. Her kan du i et trygt og tillidsfuldt møde med din behandler, dykke ned i det som er svært, få en større forståelse for de mønstre som ikke længere gavner dig og give slip på det som holder dig tilbage, så du kan stå endnu stærkere i dig selv med alt hvad det indebærer.

Læs mere om kropsterapi lige her, og book via dette link.